tisdag 23 juni 2009

Jag blir bara så förbannad ..

Ytterliggare barn som fått lida ..
Står i dag på expressen och aftonbladets första sidor om barn i misär! Än en gång har socialen bedömt läget som under kontroll.

Finns bara ett enda ord för socialförvaltningarna rakt överlag tror jag .. eller inte ett en hel mening - förbannadejävlainkompetentaidioter-